Menü 3

11.90

10 Stk. Baked veggie Roll
2 Stk. Avocado Nigiri
2 Stk. Tamago Nigiri

Category: